Diensten

Kwaliteitsverbetering vanuit betrokkenheid van de werkvloer: dat is waar De Goede Werker voor staat. We helpen uw doelen te realiseren met een breed aanbod van innovatieve methoden, ontwikkeld vanuit een eigen model over professionaliteit. Helderheid over rollen en verantwoordelijkheden staat daarbij centraal.

Gezondheidszorg Onderzoek

Als Raad van Bestuur of directie bent u continu aan het sturen en beslissen. Uw strategische doelstellingen wilt u daarbij afgestemd houden op de primaire processen binnen de organisatie. De Goede Werker ondersteunt dit streven met onafhankelijk onderzoek.

DGW Klankbordsessie

Bij het nemen van nieuwe initiatieven is het stellen van de juiste vragen essentieel. Een onafhankelijk klankbord van deskundige sparringpartners helpt die toetsing in eigen regie te doen. De Goede Werker heeft voor bestuurders, beleidsmakers en leidinggevenden de juiste mensen beschikbaar om deze rol te vervullen.

 • Discreet
 • Snel tot de kern
 • Out-of-the-box
 • Budgetvriendelijk

DGW Quickscan

Binnen uw organisatie is al veel kennis aanwezig over wat er speelt en hoe zaken beter zouden kunnen. Op grond van een heldere vraagstelling gaan wij in gesprek met medewerkers om deze inzichten in kaart te brengen. De rapportage hiervan helpt u tot een gemeenschappelijke aanpak te komen.

 • Gedegen methodisch
 • Toegankelijk geschreven
 • Open, niet-oordelend
 • Oplossingsgericht

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in onze diensten? Aanleiding om ons in te huren kan zijn:

 • Certificering
 • ICT-implementatie
 • Veiligheid & toezicht
 • Fusie & Reorganisatie
 • Organisatiecultuur & ethiek
 • Teamopbouw
 • Patiënttevredenheid
 • Werknemerstevredenheid

We zijn voorspelbaar in onze kosten en budgetteren scherp aan de hand van een vooraf vastgestelde eenmalige of periodieke flat fee. Tussentijdse evaluatie, aan de hand van afgesproken doelen, houdt ons werk transparant. Heeft u interesse? Bel of mail ons dan voor een oriënterende afspraak. We bespreken graag wat De Goede Werker in uw organisatie kan betekenen.