Aansturing & Leiderschap

Managementondersteuning maakt excelleren mogelijk. De Goede Werker combineert good practices uit het internationale bedrijfsleven met ervaring binnen de zorgsector. Vanuit Azië genoten onderricht over menselijk gedrag zorgt voor een unieke coaching.

Response-ability

De Goede Werker helpt verantwoordelijkheden binnen een organisatie te verbinden en geeft ondersteuning bij het daadwerkelijk nemen daarvan. Het Engelse woord voor verantwoordelijkheid refereert aan het vermogen adequaat te handelen (response ability).

"De Goede Werker helpt verantwoordelijk­heden binnen een organisatie te verbinden en biedt ondersteuning bij het daadwerkelijk nemen daarvan."

Van professionals in het hoger management wordt veelal in relatief korte tijd een respons op complexe situaties gevraagd. Ingewikkelde zaken als fusies, invoering van nieuwe ICT-systemen of directiewisselingen vragen om een beheerste aanpak met overzicht van alle onderling samenhangende facetten. Tijdelijke externe ondersteuning kan in dergelijke situaties kwaliteit van eigen werk helpen garanderen.

Management­ondersteuning

De Goede Werker kan directies onder meer ondersteunen bij het bepalen van verbeterdoelen, het zichtbaar maken van visie en beleid, of het verbinden van doelstellingen vanuit de bedrijfsvoering met die vanuit de primaire zorgprocessen. Zo nodig kunnen we hiervoor gedurende een bepaalde periode persoonlijk aanwezig zijn bij interne (directie-)overleggen of andere hands on ondersteuning bieden.

Interim Management

Is de gegeven situatie erg complex of zijn de benodigde competenties binnen de organisatie onvoldoende aanwezig, dan kan extern management de oplossing bieden voor de korte termijn. De Goede Werker biedt interim management op het gebied van bestuur, algemene bedrijfsvoering en ICT. Anders dan bij managementondersteuning nemen we bij interim management tijdelijk verantwoordelijkheden over.

Executive coaching

Als upper management sturing geven aan een organisatie is topsport. In de sportwereld is presteren op topniveau zonder coaching ondenkbaar. Ook in de wereld van management is het besef groeiend dat excelleren coaching behoeft. Aanpassingen – soms minimaal – in benadering, houding en techniek geven significante verschillen in beleving en resultaat. Een goede coach maakt hierin alle verschil.

André Kalden coacht al 15 jaar internationale executives binnen en buiten de gezondheidszorg. Zijn methodieken komen voort uit zijn ruime, internationale managementervaring, gecombineerd met het intensieve spiritueel onderricht dat hij de laatste drie decennia in India en Nepal ontving. Coaching die André biedt is concreet en resultaatgericht. Zijn openingsvragen zijn:

 • Wat wil je bereiken, cultiveren, laten ontstaan?
 • Wat wil je laten zoals het is, beschermen, borgen?
 • Wat wil je laten ophouden invloed te hebben, een halt toeroepen?

In combinatie met toepassing van het Mindful Professional-model leidt dit tot een verdiepende, en tegelijkertijd zeer praktische vorm van coaching.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in ondersteuning op gebied van aansturing en leiderschap? Aanleiding om ons in te huren kan zijn:

 • Certificering
 • ICT-implementatie
 • Veiligheid & toezicht
 • Fusie & Reorganisatie
 • Organisatiecultuur & ethiek
 • Teamopbouw
 • Patiënttevredenheid
 • Werknemerstevredenheid

We zijn voorspelbaar in onze kosten en budgetteren scherp aan de hand van een vooraf vastgestelde eenmalige of periodieke flat fee. Tussentijdse evaluatie, aan de hand van afgesproken doelen, houdt ons werk transparant. Heeft u interesse? Bel of mail ons dan voor een oriënterende afspraak. We bespreken graag wat De Goede Werker in uw organisatie kan betekenen.