DGW Klankbordsessie

Binnen directies of bestuur kan behoefte bestaan aan toetsing van inzichten en voorgenomen besluitvorming binnen de organisatie. Een of twee klankbordsessies met De Goede Werker kunnen in korte tijd duidelijkheid scheppen.

Toezicht en controle van gezondheidszorgorganisaties zijn in Nederland formeel geregeld (zie kader). In aanvulling op deze formele kaders wil een directie of bestuur soms incidenteel een pas op de plaats maken. Afhankelijk van het stadium waarin menings- of besluitvorming zich bevindt is klankborden binnen de organisatie niet altijd mogelijk of wenselijk.

De Goede Werker biedt een klankbord op academisch niveau met kennis en ervaring in besluitvorming binnen hoger management, organisatievorming en fusering. We helpen formuleren wat er speelt, stellen de juiste vragen en denken mee bij het identificeren van mogelijke interventies. Dit geldt ook op gebied van ICT, een terrein waar directies en besturen vaak minder goed in thuis zijn.

Directie, RvB en RvT/RvC

De strategische leiding en de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen binnen grotere zorgorganisaties ligt in Nederland over het algemeen in handen van een Raad van Bestuur (RvB). Directies binnen de zorgorganisatie zijn verantwoordelijk voor de concrete uitvoering van het beleid, waarover ze aan de RvB verantwoording afleggen. De RvB legt op zijn beurt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht die het beleid vaststelt en toetst. De RvC of RvT kijkt met name of de RvB bij beleidsvorming en uitvoering van eigen taken voldoende oog heeft voor het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie en de belangen van allen die bij de organisatie betrokken zijn.

Kenmerken van DGW Klankbordsessies:

 • Discreet
 • Snel tot de kern
 • Out-of-the-box
 • Budgetvriendelijk

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in een Klankbordsessie met De Goede Werker? Aanleiding om ons in te huren kan zijn:

 • Certificering
 • ICT-implementatie
 • Veiligheid & toezicht
 • Fusie & Reorganisatie
 • Organisatiecultuur & ethiek
 • Teamopbouw
 • Patiënttevredenheid
 • Werknemerstevredenheid

We zijn voorspelbaar in onze kosten en budgetteren scherp aan de hand van een vooraf vastgestelde eenmalige of periodieke flat fee. Tussentijdse evaluatie, aan de hand van afgesproken doelen, houdt ons werk transparant. Heeft u interesse? Bel of mail ons dan voor een oriënterende afspraak. We bespreken graag wat De Goede Werker in uw organisatie kan betekenen.