Interprofessioneel samenwerken

Bij hapering in functioneren van een team kan externe ondersteuning uitkomst bieden. Ditzelfde geldt voor een team dat op gestructureerde wijze een volgende stap wil zetten in (inter)professionele ontwikkeling.

Teamcoaching

Trajecten voor teamcoaching maken we in overleg met de opdrachtgever altijd op maat. Afhankelijk van doelstelling en werkvorm worden deze uitgevoerd door Myra van Zwieten, Pieternel Geurts en/of André Kalden. Specifiek onderdeel van de teamondersteuning kunnen workshops zijn met Marc van Roon.

Standaard heeft De Goede Werker het volgende aanbod beschikbaar:

 • Workshops Interprofessionele teambuilding
 • Workshops Rolhelderheid
 • Workshop Feedback vragen
 • Intervisie

Workshop Interprofes­sionele teambuilding

Een sterk teamgevoel is een onmisbaar element voor effectieve samenwerking. Teams in de zorg bestaan vrijwel altijd uit verschillende disciplines. Juist dan is het belangrijk om het gemeenschappelijk doel voor ogen te houden.

In onze workshops helpen we teams stilstaan bij datgene waar je samen voor staat. Hoe draagt eenieder vanuit zijn eigen rol bij aan de zorg voor de patiënt? Hoe hangen rollen samen en hoe kun je elkaar hierin versterken? De workshop Interprofessionele teambuilding biedt ruimte hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

WAB-methodiek

Workshops van De Goede Werker zijn speels en innovatief. Met elke groep - groot, klein, homogeen of divers - kunnen we uit de voeten. Vanuit dertig jaar ervaring met training en opleiding ontwikkelden we de zogeheten WAB-methodiek, opgebouwd uit de drie elementen Waarderend, Activerend en Beeldend.

Waarderend

Welke verandering of ontwikkeling je als team ook wil inzetten, het is zaak deze te laten aangrijpen bij wat al goed gaat. In onze workshops staan we altijd eerst uitvoerig stil bij de positieve elementen van de bestaande samenwerking.

Activerend

Hoe actiever deelnemers meedoen, hoe groter het resultaat. Onze ervaring is dat voor elk onderwerp, hoe ingewikkeld of abstract ook, een activerende werkvorm is te bedenken.

Beeldend

Een beeld zegt meer dan duizend woorden, dat geldt zeker ook in professionaliseringstrajecten. Met een creatief gebruik van beeldmateriaal maken we onze workshops toegankelijk en effectief.

Workshop Rolhelderheid

Effectieve zorg gedijt bij een heldere rolopvatting. In de workshop Rolhelderheid maken we rollen, doelstellingen en verantwoordelijkheden inzichtelijk en bespreekbaar. Dit doen we aan de hand van het Mindful Professional-model. De workshop kan zowel per discipline plaatsvinden als in interdisciplinair verband.

Workshop Feedback vragen

Feedback vormt een essentieel onderdeel van goede samenwerking. Feedback geven is vaak lastig, evenals feedback ontvangen op een moment dat je daar eigenlijk niet op zit te wachten. Daarom richten wij ons op de kunst van het feedback vragen. Het bespreken van feedback werkt namelijk beter wanneer deze aansluit bij jouw eigen proces van professionele groei. In de workshop Feedback vragen werken we met een gestructureerde methode om dit eenvoudige principe aan te leren aan medewerkers in alle lagen van de organisatie.

Intervisie

"Iedereen wil een goede werker zijn, maar niet iedereen wil dezelfde goede werker zijn."

Wat is een goede werker? Ideeën hierover verschillen van persoon tot persoon. Iedereen wil een goede werker zijn, maar niet iedereen wil dezelfde goede werker zijn. Belangrijke vraag is dan ook wie jij als goede werker wil zijn. Wat wil je met je werk teweegbrengen? Hoe verhoudt die wens zich tot de rollen en verantwoordelijkheden die je in de dagelijkse praktijk vervult? En hoe blijf je daarbij trouw aan jezelf? In onze intervisie komen dit soort vragen aan de orde. Naast gangbare intervisiemethoden maken we hiervoor gebruik van onze eigen methode van Waarderende Morele Reflectie en van de reflectieve opdrachten van Waardenweb.nl.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in ondersteuning op gebied van interprofessionele samenwerking? Aanleiding om ons in te huren kan zijn:

 • Certificering
 • ICT-implementatie
 • Veiligheid & toezicht
 • Fusie & Reorganisatie
 • Organisatiecultuur & ethiek
 • Teamopbouw
 • Patiënttevredenheid
 • Werknemerstevredenheid

We zijn voorspelbaar in onze kosten en budgetteren scherp aan de hand van een vooraf vastgestelde eenmalige of periodieke flat fee. Tussentijdse evaluatie, aan de hand van afgesproken doelen, houdt ons werk transparant. Heeft u interesse? Bel of mail ons dan voor een oriënterende afspraak. We bespreken graag wat De Goede Werker in uw organisatie kan betekenen.