Over ons

De Goede Werker is een consultancy- en adviesbureau voor de gezondheidszorg. Kenmerk van onze benadering is dat we doelen van het hoger management verbinden met die van de werkvloer. We werken vanuit de aspiratie goed te doen en van betekenis te zijn; een drive die we delen met professionals in de zorg. Daarbij is onze aanpak praktijkgericht en tegelijkertijd academisch ingebed.

Visie

Voor ons gaat streven naar kwaliteit gepaard met zingeving en werkvreugde. Alle inzichten om de organisatie goed te laten functioneren zijn reeds binnen de organisatie aanwezig, zo is onze ervaring. Door deze inzichten expliciet te maken en vanuit heldere rollen en verantwoordelijkheden met elkaar te verbinden, ontstaat een duurzame effectieve, efficiënte en doelmatige organisatie waarbinnen het prettig werken is.

Mindful Professional-model™

Mindful Professional-model™

We werken aan de hand van een door onszelf ontwikkeld model voor integrale professionaliteit. Het Mindful Professional-model helpt inzicht krijgen in verschillende verantwoordelijkheden ten opzichte van:

 • Die- of datgene waarvoor je als professional zorgt
 • Collega’s met wie je samenwerkt
 • Partijen of zaken die garant staan voor de legitimatie van je werk

Team

André Kalden & Myra van Zwieten

Het team van De Goede Werker is gevormd rondom oprichters André Kalden en Myra van Zwieten. We bieden een breed palet van kennis en expertise op gebied van interim-management, ICT, toezicht, opleiding, projectmanagement, psychologie en wetenschappelijk onderzoek.

Innovatielab

Samen met partners uit ons (inter)nationale netwerk ontwikkelt De Goede Werker methodieken en tools op gebied van:

 • Mindful professionalism
 • Moral mindfulness
 • Online samenwerking

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in onze diensten? Aanleiding om ons in te huren kan zijn:

 • Certificering
 • ICT-implementatie
 • Veiligheid & toezicht
 • Fusie & Reorganisatie
 • Organisatiecultuur & ethiek
 • Teamopbouw
 • Patiënttevredenheid
 • Werknemerstevredenheid

We zijn voorspelbaar in onze kosten en budgetteren scherp aan de hand van een vooraf vastgestelde eenmalige of periodieke flat fee. Tussentijdse evaluatie, aan de hand van afgesproken doelen, houdt ons werk transparant. Heeft u interesse? Bel of mail ons dan voor een oriënterende afspraak. We bespreken graag wat De Goede Werker in uw organisatie kan betekenen.