Goede dokter denkt na over zijn functioneren

De Volkskrant, 2 november 2013, p. 35

Het gedrag van de co-assistent getuigt van een gezonde opvatting over hedendaags professioneel handelen van artsen. 

Professionele verantwoordelijkheid begint bij jezelf. Dat heeft deze co-assistent goed begrepen. (‘Na drie ampullen vroeg ik hoeveel er nog moesten. Hij zei: allemaal. Ik zei: dan vermoord ik hem. Hij zei: we helpen hem gewoon naar de lieve heer. Ik zei: dat doe ik niet, doe jij het verder maar.’)

Uit dit verslag klinkt de stem door van een co-assistent die niet alleen openlijk van mening verschilt met haar opleider, maar daar ook concrete consequenties in haar gedrag aan verbindt. Dit getuigt van een houding waarin ze zelf verantwoordelijkheid neemt voor haar eigen handelen en is in die zin zonder meer professioneel te noemen.