Myra van Zwieten, PhD.

Myra van Zwieten, PhD

  • Expert in omgangscultuur
  • Lastige zaken bespreekbaar maken
  • Praktisch en vindingrijk

“Een goede werker is voor mij een zelfreflectieve professional.”

Van ethicus naar reflectie-expert

Als cultuurpsycholoog promoveerde ik in de medische ethiek en was daarin vele jaren actief, hoofdzakelijk in het AMC. Gaandeweg verschoof mijn focus naar het onderwerp professionaliteit. Daarbij hielp ik artsen (in opleiding) stilstaan bij de verantwoordelijkheden van hun bijzondere werk. Het bespreekbaar maken van lastige onderwerpen was hier een belangrijk onderdeel van.

Praktisch vertalen

Op verschillende manieren vertaalde ik wetenschappelijke inzichten naar de praktijk. Zo zette ik bevindingen van mijn promotie-onderzoek om naar een gespreksmodel voor prenatale counseling. Daarbij putte ik tevens uit mijn ervaring als docent bij de huisartsopleiding. Ook het onderwijs in medische ethiek probeerde ik relevanter en leuker te maken. Dit leidde uiteindelijk tot het unieke product Waardenweb.nl, website voor morele reflectie. 

Openingspagina waardenweb.nl
Openingspagina ‘Niet Normaal’

Beeldgestuurde reflectie

Het werken buiten de academische muren en structuren lonkte meer en meer. Mijn ideeën over professionaliteit en reflectie wilde ik verder in praktijk toepassen, ook buiten de medische wereld. Daarbij wilde ik doorgaan met het gebruik van beeld als hulpmiddel om eigen gedachten te ordenen. Dit principe van beeldgestuurde reflectie is inmiddels een belangrijke rode draad in onze methode.

Naar Onze Methode

Professional Mindfulness

“Vanuit mijn expertise maak ik professionele reflectie toegankelijk.”

Vanuit De Goede Werker zoek ik steeds naar passende manieren om professionals te laten stilstaan bij wat ze doen en willen, met aandacht voor hun omgeving. Deze vorm van professional mindfulness draagt in belangrijke mate bij aan kwaliteit en zingeving in werk. Organisaties help ik daarom bij het verder toepassen en faciliteren daarvan. Voor mij is een goede werker een zelfreflectieve professional. Vanuit mijn expertise maak ik die professionele reflectie graag voor iedereen toegankelijk.