Onze Methode

Werken vanuit Rolhelderheid

3-Richtingenmodel

We werken aan de hand van ons eigen model voor professionele reflectie: het 3-Richtingenmodel.
Als professional functioneer je altijd vanuit een rol. In elke rol heb je drie soorten verantwoordelijkheden. Bij uitvoer van je werk draag je Zorg voor iets of iemand. Dat zorgdragen doe je in Samenwerking met anderen. En dat kún je doen omdat er sprake is van een zekere Legitimering.

Lees meer
Rolhelderheid - Het Goede Werker Model

Rolhelderheid

Het belang van rolhelderheid loopt als een rode draad door ons werk. Of het nu een organisatiebreed traject is, of een individuele coaching, bij vrijwel al onze begeleiding komt het onderwerp rolhelderheid nadrukkelijk aan de orde. Rolhelderheid vormt nu eenmaal een belangrijke basis van kwaliteit. En voorkomt bovendien een hoop gedoe op het werk. Zo simpel is het.

Lees verder

Beeldgestuurde reflectie

Op basis van het 3-Richtingenmodel hebben we een breed scala aan reflectietools ontwikkeld. Uniek is het visuele karakter hiervan. Dit principe van beeldgestuurde reflectie heeft drie voordelen: het maakt het reflecteren zelf eenvoudiger, de opbrengst van je reflectie kun je beter onthouden, en vervolgens is dit resultaat gemakkelijker met anderen te bespreken.

Tooling

“In een professionele omgangscultuur is ieders gedrag dienstbaar aan zijn of haar rol”

Omgangscultuur

Op het werk is niet altijd een algemene ‘gebruiksaanwijzing’ voorhanden om constructief met elkaar om te gaan. Voor uitwassen in gedrag is gelukkig toenemend aandacht. Maar in de meer alledaagse omgang varen we vaak nog grotendeels op ieders common sense. Ons boek biedt een helder kompas voor wat je in de onderlinge omgang van elkaar mag verwachten.

Boek

Innovatief & op maat

Mocht er voor onze begeleiding geen passende methode voorhanden zijn, dan ontwikkelen we die (graag!) zelf. Innovatie is de motor achter ons werk. Met onze Tooling Rolversterking beschikken we over een aantal unieke reflectietools: sommige zijn universeel en klaar voor gebruik; andere passen we in overleg aan uw organisatie aan.

Tooling Portfolio