Werken vanuit Rolhelderheid

In wisselende werkomgevingen tot optimale samenwerking komen. Daar ondersteunen wij bij. Met het 3-Richtingenmodel en de bijbehorende tooling maken we dit concreet. Met meer werkplezier en een hogere kwaliteit van werken als resultaat.

  • Zelfde taal voor iedereen
  • Rollen bespreekbaar maken
  • Focus op inhoud
  • Effectieve werkrelaties
Tooling Rolhelderheid

Dynamische werksettings

We werken steeds vaker in dynamische, complexe werksettings. In wisselende teams, als zzp’er, of bij een organisatie in transitie, bijvoorbeeld richting lean of agile werken. Toch is het lang niet altijd vanzelfsprekend elkaars verantwoordelijkheden regelmatig te bespreken.  

“Rollen bespreekbaar maken”

In onze adviestrajecten, workshop, coaching en intervisie staan we met professionals stil bij hun – soms verschuivende – rollen binnen teams en afdelingen. Verantwoordelijkheden maken we inzichtelijk en bespreekbaar. De inhoudelijke betrokkenheid en expertise van medewerkers vormen altijd het uitgangspunt. Hiermee komen we snel tot een hogere kwaliteit van werken in alle lagen van de organisatie. 

Grip op je rol

Werken vanuit Rolhelderheid is een toegankelijke methode om verantwoordelijkheden op het werk eenvoudig bespreekbaar te maken. Centraal in deze benadering staat het begrip ‘rol’. Als professional functioneer je altijd vanuit een rol. Hoe vaak je ook van rol wisselt en hoe veranderlijk de omgeving waarin je werkt ook is, het feit dát je een rol hebt is een stabiel gegeven.

Vanuit een heldere rol kun je beter grip op je werk houden. En door in de samenwerking elkaars rol als uitgangspunt te nemen, komt elke professional beter tot z’n recht.

Het 3-Richtingenmodel is de basis van onze methode

Werken zonder ruis

“Maak rollen helder en voorkom gedoe op het werk”

Als professionals willen we allemaal goed werk leveren. Tegelijkertijd hebben we op het werk nogal eens te maken met gedoe. Met een collega, een leidinggevende, of juist met een medewerker die jij aanstuurt. In organisaties gaat nog zoveel kostbare professionele energie verloren door verstorende of soms zelf saboterende omgangsvormen.

Met Werken vanuit Rolhelderheid is allerlei ruis, die het werk onnodig ingewikkeld maakt, te voorkomen.

Wat wij bieden

In overleg kijken we welke van onze diensten het best passend is, bijvoorbeeld:

Concreet houvast

In al onze diensten gebruiken we diverse (digitale) reflectie- en bespreektools als concreet houvast. Wil je alvast een indruk krijgen van onze aanpak? Met de Rolversterker kun je zelf direct aan de slag. Vul bijvoorbeeld de Rol in kaart in en je krijgt een helder overzicht van je verschillende verantwoordelijkheden als professional.

Quickscan Rolbeleving

Overweeg je de tooling Rolhelderheid ook in jullie organisatie in te zetten, maar zou je graag weten hoe dat het meeste effect zou opleveren? Laat dan eerst een Quickscan Rolbeleving uitvoeren. Dit biedt inzicht in de wijze waarop medewerkers professionele rollen invullen en ervaren, en geeft handvatten voor verdere interventies.

Download flyer