Intervisie

Stilstaan bij wie je als professional wilt zijn werkt uitstekend in een groep. Maar hoe hou je balans tussen zoeken naar herkenning en daadwerkelijk focussen op zelfreflectie? Hiertoe zetten wij verschillende eigen methoden in.

  • Helder stappenplan
  • Gedegen begeleiding
  • Écht verdiepend
Zelfreflectiemethode Waardenweb

Soorten intervisie

Intervisie kun je doen om verschillende redenen. Een daarvan is beter willen begrijpen hoe je jezelf in je werk tot uitdrukking wilt brengen. Jezelf als professional leren kennen is een ander doel dan bijvoorbeeld het gezamenlijk zoeken naar een oplossing voor een probleem. Bij elk doel past een specifieke intervisiemethode.

Zelfreflectiemethode

De Zelfreflectiemethode Intervisie is puur gericht op zelfreflectie, en gaat uit van drie principes om dit doel te borgen: 1) de regie ligt bij de inbrenger, 2) de eigenheid van deelnemers wordt gekoesterd, en 3) zelfinzicht gaat vooraf aan het zoeken naar praktische oplossingen.  

De Zelfreflectiemethode Intervisie bestaat uit vier fasen:

In het artikel ‘Zelfreflectiemethode Intervisie – Duurzame oplossingen door zelfinzicht’ staat de methode stap voor stap beschreven.

Download artikel
Download handout

Wat deelnemers zeggen over intervisie

“Door de intervisie signaleer ik sneller hoe ik me voel en waardoor dat komt.”

“Ik kan mijn gevoeligheden beter accepteren en weet nu beter wat ik daarbij nodig heb.”

“Door de methode gaat de intervisie echt dieper dan de steun die we in de wandelgangen bij elkaar vinden.”

“Het doorvragen zonder direct advies te geven, pas ik nu ook privé vaker toe.”

Waarderende Zelfreflectie

Intervisie hoeft niet altijd te beginnen met een casus waar je moeite mee hebt. De Waarderende Zelfreflectiemethode gaat uit van een casus waar je juist blij en geïnspireerd van werd. Een situatie waarvan je dacht: ‘ja, dít is waarom ik voor dit vak heb gekozen!’ Door hier uitvoerig bij stil te staan realiseer je je (weer) wat je belangrijk vindt in je werk.

De Waarderende Zelfreflectiemethode biedt een mooie afwisseling voor groepen die al ervaring hebben met intervisie gericht op zelfreflectie. In deze hand-out staat de methode beknopt beschreven.

Download handout

Waardenweb

Een gesprek over professionele waarden is heel persoonlijk en komt niet altijd vanzelfsprekend op gang. Het helpt om zo’n gesprek op een zelfgekozen moment voor te bereiden. Waardenweb.nl, website voor morele reflectie, bestaat uit 17 verschillende opdrachten die zelfstandig, ook thuis, zijn uit te voeren. Beeld staat daarbij centraal. De uitgeprinte opdrachten vormen de basis voor een reflectieve bespreking tijdens de intervisie. 

Waardenweb is oorspronkelijk gemaakt voor artsen in opleiding, maar wordt veelvuldig gebruikt door andere professionals, binnen en buiten de zorg. Met opdrachten over thema’s als Tijdsdruk, Culturele Diversiteit, Bespreekbaarheid en Gedrevenheid.

Naar Waardenweb