Tooling Rolversterking

Professionele rollen veranderen voortdurend. Met de Rolversterker houd je grip op je rol en daarmee op je werk.

De Rolversterker bevat acht digitale reflectietools om je kwaliteit van werken te borgen. Bedoeld voor professionals in elke rol en in elke werksetting.

Open Rolversterker.nl

Stilstaan bij je eigen kwaliteit

We werken steeds vaker in wisselende teams, in losse projecten en in netwerkorganisaties. Als professional wil je in elke werkomgeving optimale kwaliteit leveren. Om daar grip op te houden, heb je inzicht nodig in de invloed van je werkomgeving op je eigen functioneren. Kom je hierin voldoende tot je recht? Dragen je werkrelaties bijvoorbeeld bij aan jouw focus op de inhoud van je werk? Of leiden ze hier juist van af?

Met de Rolversterker kun je eenvoudig stilstaan bij je eigen rol en dit laagdrempelig met anderen bespreken. Zonder ingewikkeld gedoe. Op die manier kun jij je blijven richten op datgene waarvoor je bent aangesteld. En zit je zelf aan de knoppen van je eigen kwaliteit.

Downloads

Op Rolversterker.nl zijn alle tools in digitale vorm te vinden. Hieronder zijn de afzonderlijke tools in de analoge versie nog te downloaden.

Rol in kaart

Wat zijn je verantwoordelijkheden in je rol? Voor wie of wat zorg je? Met wie werk je samen? En door wie of wat word je hierin gelegitimeerd? Na het invullen heb je je rol direct in beeld.
Te gebruiken bij: jaargesprek, intervisie en (team)coaching.

Download reflectietool

Rollen op rij

Welke rollen vervul je in je bestaande functie? In deze tool zet je al je verschillende rollen per functie overzichtelijk op een rij. Ook te gebruiken voor de subrollen die je per rol hebt.
Te gebruiken bij: jaargesprek, intervisie en coaching.

Zie rolversterker

Rolfacilitering

Wat is de invloed van je werkrelaties op jouw eigen functioneren? Welke relaties helpen je bij het behalen van je eigen doelen? Welke belemmeren je hierin? De Rolfacilitering maakt dit inzichtelijk.
Te gebruiken bij: jaargesprek, intervisie en (team)coaching.

 

Rollenverdeler

In een team vervullen professionals vaak verschillende rollen. Maar wie zorgt precies waarvoor? En aan wie wordt verantwoording afgelegd? De Rollenverdeler maakt zichtbaar hoe alle rollen in een team zich tot elkaar verhouden.
Te gebruiken bij: teamopbouw en teamcoaching.

 

Rollenwijzer

Wie is leidinggevende van wie? In een organogram zijn de leidinggevende rollen niet altijd opgesplitst per onderwerp van Zorg. Met de Rollenwijzer breng je exact in kaart hoe die lijnen per onderwerp van Zorg lopen.
Te gebruiken bij: teamontwikkeling en (team)coaching.

 

Rollenmonitor

Soms vervul je in een zelfde werksetting verschillende rollen. Wanneer zit je in welke rol? Daar wil je geen verwarring over. Niet voor jezelf, en niet voor anderen. De Rollenmonitor helpt je verschillende rollen in praktijk uit elkaar te houden.
Te gebruiken bij: intervisie, coaching, leiderschapsontwikkeling en communicatietraining.

 

Rollenbalans

Hoe beleef je al je verschillende rollen? Hoeveel tijd besteed je aan welke rol? Met hoeveel voldoening? Scoor vijf belevingsaspecten per rol en krijg hier een mooi overzichtsplaatje van.

Te gebruiken bij: jaargesprek, loopbaanplanning, intervisie en coaching.

 

Rolverhouding

Hoe verhoudt mijn rol zich tot die van jou? Werken we met elkaar in een relatie van Samenwerking? Of toch in de relatie Zorg-Legitimering? Vul de Rolverhouding in om misverstanden te voorkomen. Bijvoorbeeld voordat je elkaar feedback geeft.
Te gebruiken bij: teamcoaching, leiderschapsontwikkeling en communicatietraining.

 

Rollenplattegrond

Een aanvulling op het klassieke organogram. Wie zorgt voor wie? Wie legt aan wie verantwoording af? De Rollenplattegrond maakt dit voor alle medewerkers praktisch inzichtelijk.
Te gebruiken bij: reorganisatie, teamopbouw, teamcoaching en leiderschapsontwikkeling.
De Rollenplattegrond wordt op maat gemaakt.