Goed werk begint bij goede werkers

Als professional wil je kwaliteit leveren. Heldere rollen en goede werkrelaties zijn daarbij essentieel. De Goede Werker helpt de werkomgeving creëren waarin elke professional een optimale kwaliteit van werken kan leveren.

“Welke goede werker wil ik zijn?”
“Wat is precies mijn rol?”
“Hoe blijf ik binnen de organisatie trouw aan mezelf?”

Wij helpen organisaties en professionals

Organisaties ontwikkelen zich continu en rollen veranderen mee. Wij helpen professionals stilstaan bij hun – verschuivende – rollen binnen de organisatie. Bijbehorende verantwoordelijkheden maken we inzichtelijk en bespreekbaar. Resultaat: meer betrokkenheid van medewerkers en een hogere kwaliteit van werken.

Bekijk ons Portfolio
Cover Werken zonder ruis - Myra van Zwieten & André Kalden

Werken zonder ruis

Ons nieuwe boek ‘Werken zonder ruis’ is net verschenen! Met alle ins en outs over een omgangscultuur waarin je als professional kan doen wat je het liefste doet: goed werk leveren in een positieve sfeer. Het is zowel te koop bij de lokale boekwinkel als online.

André Kalden en Myra van Zwieten - De Goede Werker BV

Wie wij zijn

Myra paart degelijkheid aan een prettige toegankelijkheid. Samen met de klant komt ze tot precies dié aanpak die past.

André is van vele markten thuis. Zet hem in een complexe situatie en hij dringt in no time tot de kern door.

Over Ons
DGW-model - Het Goede Werker Model

Quickscan

Hoe staat uw organisatie er op dit moment voor?
Wat zijn aangrijpingspunten voor verbetering?
Onze Quickscan geeft hier in korte tijd antwoord op.

Rolbeleving

In hoeverre zijn medewerkers zich bewust van de – soms verschillende – rollen die zij vervullen? Waar en hoe wordt het gesprek hierover gevoerd? De Quickscan Rolbeleving brengt dit in kaart.

Lees Verder

Ethiek in organisaties

Hoe leeft het onderwerp ethiek bij medewerkers? Waar ligt hún behoefte? De Quickscan Ethiekondersteuning helpt ethiekbeleid te ontwikkelen vanuit het perspectief van de werkvloer.

Lees Verder

Wat anderen over ons zeggen

Ruurd Jan Roorda, Voorzitter RVB Zaans Medisch Centrum
“De Quickscan Ethiekondersteuning sloot mooi aan bij ons Strategiedocument. Hierdoor rollen we de ethiek in huis nu integraal uit.”
Ruurd Jan Roorda, Voorzitter RVB Zaans Medisch Centrum

Ruurd Jan Roorda

Voorzitter RvB Zaans Medisch Centrum

Anca Ansink, Voorm. directeur-bestuurder Centrum Bijzondere Tandheelkunde Rijnmond
“De Goede Werker maakte zichtbaar hoe bijzonder de zorg is die wij dagelijks leveren. En hoe terecht het is om daar trots op te zijn.”
Anca Ansink, Voorm. directeur-bestuurder Centrum Bijzondere Tandheelkunde Rijnmond

Anca Ansink

Voorm. directeur-bestuurder Centrum Bijzondere Tandheelkunde Rijnmond