Goed werk begint bij goede werkers

Als professional wil je kwaliteit leveren. Heldere rollen en goede werkrelaties zijn daarbij essentieel. De Goede Werker helpt de werkomgeving creëren waarin elke professional een optimale kwaliteit van werken kan leveren.

“Welke goede werker wil ik zijn?”
“Wat is precies mijn rol?”
“Hoe blijf ik binnen de organisatie trouw aan mezelf?”

Wij helpen organisaties en professionals

Organisaties ontwikkelen zich continu en rollen veranderen mee. Wij helpen professionals stilstaan bij hun – verschuivende – rollen binnen de organisatie. Bijbehorende verantwoordelijkheden maken we inzichtelijk en bespreekbaar. Resultaat: meer betrokkenheid van medewerkers en een hogere kwaliteit van werken.

Wat Wij Doen

Rolgerichte omgangscultuur

Mensen werken prettig in een omgangscultuur waar de norm is dat ieders gedrag dienstbaar is aan zijn of haar rol. Dit is mogelijk door rolhelderheid centraal te stellen. Vanuit deze visie ondersteunen wij bij het versterken van rollen en het vlot trekken van vastgelopen samenwerkingen.

Rolhelderheid

Werken zonder ruis

De achtergrond van onze aanpak vind je in dit boek.
“In ‘Werken zonder ruis’ schrijven Myra van Zwieten en André Kalden op eenvoudige en verdiepende wijze over de complexiteit van rollen die professionals vervullen in organisaties.”
“Met veel voorbeelden die de theorie goed verduidelijken, en oplossingen die daarbij horen.”

Lees meer Bestellen
André Kalden en Myra van Zwieten - De Goede Werker BV

Wie wij zijn

Myra paart degelijkheid aan een prettige toegankelijkheid. Samen met de klant komt ze tot precies dié aanpak die past.

André is van vele markten thuis. Zet hem in een complexe situatie en hij dringt in no time tot de kern door.

Over Ons

Wat anderen over ons zeggen

“De methode van Myra en André biedt een eenvoudige en handzame tool die bijna spelenderwijs kan worden ingezet. Ook in complexe situaties.”

René Boeren

Directeur Behandeling en Zorg, Divisie Revalidatie, Zorgpartners Midden-Holland

Anca Ansink, Voorm. directeur-bestuurder Centrum Bijzondere Tandheelkunde Rijnmond
“De Goede Werker maakte zichtbaar hoe bijzonder de zorg is die wij dagelijks leveren. En hoe terecht het is om daar trots op te zijn.”
Anca Ansink, Voorm. directeur-bestuurder Centrum Bijzondere Tandheelkunde Rijnmond

Anca Ansink

Voorm. directeur-bestuurder Centrum Bijzondere Tandheelkunde Rijnmond