Rolhelderheid

Als professional functioneer je altijd vanuit een rol. Meestal zijn dat er meer, en wissel je gedurende de dag een aantal keer van rol. Maar wie vervult op welk moment nu precies wélke rol. Rolhelderheid is een belangrijke voorwaarde voor kwaliteit van werken. Het 3-Richtingenmodel biedt hierbij houvast.

  • Eenvoudig model
  • Gemeenschappelijke taal
  • Zelfde roldefinitie voor iedereen
  • Laagdrempelig en sociaal veilig bespreken
3-Richtingenmodel Boek

Wat is je rol?

In het kader van samenwerking, leiderschap of professionele ontwikkeling lijkt dit een logische vraag. Toch wordt die vraag in praktijk maar weinig gesteld. Waarom eigenlijk niet? Misschien omdat je met het stellen van die vraag al snel in de verdachte hoek zit? ‘Doe ik het niet goed dan?’ of ‘Wie ben jij om dat aan mij te vragen?!’ zie je de ander bij wijze van spreken al denken.

“Rollen liggen minder vast dan voorheen”

Los van formele momenten als jaargesprek e.d. staan we in praktijk maar weinig stil bij onze rol. En dat terwijl rollen minder vast liggen dan voorheen. Binnen een project heb je misschien een andere rol dan vanuit je reguliere functie. Sowieso werken we steeds vaker op flexibele basis. In losse projecten, in netwerkorganisaties of als zelfstandige. Dus is het handig van elkaar te weten in welke rol je functioneert.

Zelfde taal

Maar hoe doe je dat? Hoe denk je na over de rol(len) die je hebt? En hoe kun je daar soepel met anderen over praten? Het helpt als iedereen dezelfde taal spreekt. Dat maakt direct duidelijk dat het een onderwerp is waarover je gewoon met elkaar in gesprek kunt gaan. Zonder dat dit al te ingewikkeld of persoonlijk hoeft te worden.

“Gewoon gesprek over rollen”

In onze begeleiding merken wij hoeveel helderheid het geeft om in alle rust stil te staan bij de rol die iedereen vervult. Dat begint vaak bij het bepalen van de rol van dát moment, in dié situatie. Want vanuit je functie heb je vaak meerdere rollen, die gedurende de dag kunnen verschuiven. En de verantwoordelijkheden die je als professional hebt schuiven met die rollen mee.

Roldefinitie

“Drie verantwoordelijkheden van professionals”

Wij bieden een taal die het makkelijk maakt om na te denken over je rol en daarover het gesprek aan te gaan. Elke rol definiëren wij op eenzelfde manier, aan de hand van drie soorten verantwoordelijkheden die je als professional hebt. Verantwoordelijkheden op gebied van Zorg, op gebied van Samenwerking, en van Legitimering.

Kort gezegd:

Deze drie termen zijn ontleend aan het 3-Richtingenmodel, dat we mede voor dit doeleinde hebben ontwikkeld.

Rol in kaart

Stilstaan bij je rol kan goed aan de hand van een beeld. Dat helpt je immers nadenken. Daarnaast geeft een plaatje je iets concreets in handen bij een gesprek. Met een collega, leidinggevende of iemand uit je team. Het helpt als er een plaatje tussen je in ligt waar je naar kunt verwijzen.

Met de ‘Rol in kaart’ breng je letterlijk in kaart hoe jouw rol eruit ziet:

Na het invullen van alle vakken heb je je rol direct in beeld.

Benieuwd hoe de ‘Rol in Kaart’ voor jouzelf werkt? Print uit en vul in voor een rol naar keuze.

Download ‘Rol in Kaart’