3-Richtingenmodel

De basis van onze methode

Als professional functioneer je altijd vanuit een rol. Meestal zijn dat er meer, en wissel je gedurende de dag een aantal keer van rol. Nadenken over professionaliteit kun je doen door stil te staan bij de rollen die je – op zeker moment – vervult, en de verantwoordelijkheden die daarbij horen. In elke rol heb je drie soorten verantwoordelijkheden: verantwoordelijkheden op gebied van Zorg, op gebied van Samenwerking en van Legitimering. In het model staat elke verantwoordelijkheid in een andere – symbolische – richting geplaatst: voor, zij en achter.

“Iedere professionele rol wordt gedefinieerd door deze drie aspecten.”

Bij uitvoer van je werk draag je altijd zorg voor iets of iemand. Dat zorgdragen doe je in samenwerking met anderen, en in een context waarbij sprake is van een zekere legitimering. Iedere professionele rol wordt gedefinieerd door deze drie aspecten, die elk een ander soort verantwoordelijkheid met zich meebrengen.

Zorg (voor)

Verantwoordelijkheden op gebied van Zorg heb je naar die- of datgene waarvoor je vanuit je professionele expertise zorgdraagt.

Samenwerking (zij)

Verantwoordelijkheden op gebied van Samenwerking draag je naar degenen met wie je samenwerkt om je gemeenschappelijke doelen op gebied van Zorg te behalen.

Legitimering (achter)

Bij Legitimering gaat het om verantwoordelijkheden ten opzichte van die- of datgene waaraan je verantwoording over je werk aflegt, bijv. op gebied van organisatiebeleid, richtlijnen, financiële kaders, wetgeving of ethiek.