Coaching

Individuele coaching biedt volop ruimte voor de vraag wie je als professional wilt zijn. Maar hoe functioneer je nu, in je huidige werk? In welke rol voel je je meest senang? Stilstaan bij wie je als professional wilt worden begint met mindful zijn over wie je in praktijk al bent.

  • Concreet en toegepast
  • Focus op rollen en verantwoordelijkheden
  • Oefenen met professional mindfulness
Coaching André Coaching Myra

Executive coaching

Leidinggeven vanuit upper management is te vergelijken met topsport. In de sportwereld is presteren op topniveau zonder coaching ondenkbaar. Ook in de wereld van management is het besef gelukkig groeiend dat excelleren coaching behoeft. Aanpassingen – soms minimaal – in benadering, houding en techniek geven significante verschillen in beleving en resultaat. Een vaardige coach maakt hierin alle verschil. 

André Kalden

Al twintig jaar coach ik executives op directie- en bestuursniveau. Mijn methodieken komen voort uit mijn eigen internationale managementervaring. Een andere belangrijke inspiratiebron is het intensieve spirituele onderricht dat ik de laatste drie decennia in India en Nepal mocht ontvangen. Als voorzitter van de Stichting Vrienden van Boeddhisme werk ik daarnaast met recent vertaalde oorspronkelijke teksten, wat mij onverminderd aanzet tot reflectie en verdieping. 

Boeddhisme

Een belangrijk streven vanuit het boeddhisme is “de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn”. In mijn coaching vormt dit een belangrijk adagium. Het maakt mijn aanpak concreet en resultaatgericht.

Mijn openingsvragen zijn:

In combinatie met toepassing van ons 3-Richtingenmodel leidt dit tot een verdiepende en tegelijkertijd zeer praktische vorm van coaching. 

Z.H. Dalai Lama XIV met André Kalden

Ven. Thich Minh Tam met André Kalden

Aanleiding voor coaching André

“Professional Mindfulness: stilstaan bij jezelf als professional en dat in praktijk bespreekbaar maken.”

Myra van Zwieten

Mijn coaching richt zich op professionals die hun weg willen (her)vinden bij het uitoefenen van hun vak. Iedereen wil een goede werker zijn, maar niet iedereen wil dezelfde goede werker zijn. De vraag is dan ook: wie wil jij als goede werker zijn? Wat wil je met je werk teweegbrengen? Hoe verhoudt die wens zich tot de rollen en verantwoordelijkheden die je in de dagelijkse praktijk vervult? En hoe blijf je daarbij trouw aan jezelf? 

Aanleiding voor coaching Myra

Het coachingstraject blijft concreet doordat we steeds de link leggen met je functioneren en beleven in je huidige werk. Op die manier oefen je met ‘professional mindfulness’: stilstaan bij jezelf als professional en dit bespreekbaar maken. Afhankelijk van de coachingsvraag gebruiken we daarbij onze eigen tooling Rolversterking en andere beeldende reflectietools. 

Naar Tooling Rolversterking