Moral mindfulness skills

Presentatie wetenschappelijk congres in Lugano, 2014

Het concept moral mindfulness werd gepresenteerd op de Conference on Medicine, Ethics and Communication (COMET). Na een presentatie hierover in Hong Kong in 2013 volgde een uitnodiging om in Lugano opnieuw over dit onderwerp te komen spreken.

Reflectie en communicatie

Dit was een gezamenlijke presentatie met collegaleden van het International Research Center for Communication in Health Care (IRCCH), toentertijd gezeteld in Hong Kong en Sydney. De bijdrage van de Good Worker Academy ging over het combineren van reflectieve en communicatieve vaardigheden.