AMC Onderwijssymposia

Wat dokters inspireert in onderwijs

Werken in een academisch ziekenhuis bestaat uit drie pijlers: patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Wetenschappelijk succes leidt vaak tot een glansrijke carrière. Docenten pleiten al enige tijd voor een beter loopbaanperspectief voor medewerkers met een groot hart voor onderwijs.

Aanleiding

In het jaar van het eerste lustrum van de eerste ‘principal educators’ in het AMC werden twee symposia georganiseerd. Principal investigators zijn onderzoekers die een eigen onderzoeksterrein mogen ontwikkelen. In navolging daarvan zijn in het AMC een groot aantal principal educators aangesteld. Zij kunnen meer tijd besteden aan het ontwikkelen en verdiepen van onderwijs. 

Begeleiding

Als oud-docent met ruime ervaring op gebied van onderwijsontwikkeling werd Myra gevraagd de symposiumcommissie bij te staan, zowel inhoudelijk als op gebied van werkvormen. Dit leidde o.m. tot de volgende bijdragen: 

Mijn inspirerend onderwijsmoment
Inspiratiewand AMC Teachers

Resultaat

Deze twee onderwijssymposia maakten deel uit van een doorlopend traject van docentprofessionalisering en verbetering van de onderwijskwaliteit in het AMC. In het nieuwe, samengestelde AmsterdamUMC ontwikkelen de locaties AMC en VU hun gezamenlijke onderwijsvisie verder. 

Lees Intranet-artikel