AMC Zij-instroom

Toetsen op zelfreflectie werkt goed

In het AMC is het mogelijk ook vanuit een andere studie arts te worden. Studenten die de zogeheten zij-instroom volgen kunnen na één schakeljaar worden toegelaten tot de master Geneeskunde. Deze zij-instroom kent een strenge selectie.

Aanleiding

De selectiecommissie wilde studenten selecteren op méér dan alleen biomedische kennis. Men vond selectie aan de poort ook nodig op gebied van communicatie en professionele houding. Als auteur van het boekje Professioneel Gedrag in Curius werd Myra gevraagd de inhoud te ontwikkelen voor een van de vier selectie-stations.

Begeleiding

Als voorbereidende opdracht maken de kandidaten thuis de Waardenweb-opdracht ‘Gedrevenheid’. De output van deze opdracht nemen zij mee naar de selectiedag. De instructie vermeldt nadrukkelijk dat deze opdracht niet gaat over de grootte van hun gedrevenheid (elke kandidaat is immers uitzonderlijk gemotiveerd), maar over hun mate van zelfreflectie. Op de selectiedag voeren we met de kandidaat hierover een kort, maar evengoed persoonlijk gesprek. Na afloop wordt het gesprek gescoord op drie dimensies:  

Resultaat

Deze wijze van toetsing op zelfreflectie blijkt al sinds 2013 goed te werken. De opdracht is voldoende helder voor de kandidaten om thuis te kunnen doen. De meegenomen prints bieden concrete aangrijpingspunten voor het mini-interview. De scores van de twee interviewers komen over het algemeen goed overeen en de scores van alle kandidaten zijn normaal verdeeld.

Door het doen van deze opdracht staan studenten bovendien goed voorgesorteerd voor deze – bijzonder zware – opleiding. In het gesprek geven veel kandidaten aan dat: 

Een ingevulde opdracht Gedrevenheid