Hogeschool van Amsterdam

Samenwerken in interprofessionele educatie

De faculteit Gezondheid wilde meer gezamenlijk interprofessioneel onderwijs aanbieden. Wij ontwierpen en begeleidden een project waarin docenten van de opleidingen verpleegkunde, fysio-, oefen- en ergotherapie hierover tot een gedeeld uitgangspunt kwamen.

Aanleiding

Tussen de verschillende opleidingen bestond nog geen sterk gezamenlijk draagvlak om de ambitie van interprofessionele educatie waar te maken. Op grond van onze expertise in medische professionaliteit verzocht de decaan ons de opstart te verzorgen van een gemeenschappelijke curriculumontwikkeling. Deze opdracht voerden we uit in samenwerking met adviesbureau T-drie.

Begeleiding

Dit project had een sterk inhoudelijke component. De complexiteit van de materie maakten we inzichtelijk aan de hand van een reeks door onszelf ontwikkelde beelden. In nauwe samenwerking met de afdeling communicatie gebruikten we deze beelden in verschillende uitingsvormen. Hiermee brachten we een herkenbare rode draad aan in een relatief diffuus en abstract project. 

Als projectleiders leverden we o.m. concrete bijdragen in de vorm van:

Resultaat