Ronssehof Geriatrische revalidatie

Gezamenlijk bouwen aan expertisecentrum

Dit gespecialiseerd centrum startte met een nieuwe vorm van duaal management. Doelstelling was uit te groeien tot regionaal expertisecentrum. Wij hielpen de visies en opvattingen van de ruim honderd medewerkers in uiteenlopende disciplines op één lijn te krijgen.

Aanleiding

De nieuwe, tweehoofdige directie wilde Ronssehof ontwikkelen tot regionaal expertisecentrum waarin meer integraal gewerkt wordt. Vanuit kwaliteitsoogpunt was daarnaast behoefte aan meer procesgestuurd werken. Door recente reorganisaties was bij medewerkers echter sprake van onrust en gebrek aan vertrouwen in de leiding van de organisatie. De Raad van Bestuur van Zorgpartners Midden-Holland riep onze ondersteuning in. We begonnen met een Quickscan om de aangrijpingspunten voor verandering te identificeren.

Begeleiding

De Quickscan leidde tot een twintigtal aanbevelingen met betrekking tot aansturing, samenwerking, communicatie, ICT en HR. Al deze aanbevelingen werden integraal overgenomen door de RvB. In overleg werden deze omgezet naar een aantal begeleidingstrajecten. De Goede Werker leverde o.m. ondersteuning bij:

Workshops Rolhelderheid
Reflecteren op rollen

Resultaat