Zaans Medisch Centrum

Ethiek in Zaandam leidt tot ‘zaanzinnige zorg’

Na de verhuizing naar een prachtig  nieuw pand bleek het lastig de ethiek in het ZMC verder vorm te geven. De voorheen bloeiende ethiekpraktijk was gaandeweg verwaterd geraakt. Wij hielpen aangrijpingspunten zoeken om de ethiekondersteuning nieuw leven in te blazen.

Aanleiding

Op de nieuwe locatie van het ziekenhuis was minder aandacht voor ethiek dan voorheen. Was de coördinator van het Moreel Beraad een aantal jaren daarvoor nog gelauwerd met de ‘ZMC-Trotstrofee’, inmiddels gebeurde er weinig nieuws meer op gebied van ethiekondersteuning. Zowel vanuit de geestelijke verzorging als vanuit de afdeling Kwaliteit waren verscheidene pogingen gedaan dit te verbeteren. Tot dan toe was het echter niet gelukt hiervoor ziekenhuisbreed de handen op elkaar te krijgen. 

Quickscan Ethiekondersteuning

In overleg voerden we onze Organisatiescan Ethiekondersteuning uit. Hiervoor spraken we met in totaal 28 medewerkers in het primair proces, management en beleid & bestuur, te weten:

De gesprekken analyseerden we mede aan de hand van bestaande beleidsrapporten, waaronder het recent opgestelde ZMC- strategiedocument waar we met een aantal aanbevelingen bij aansloten.

Afbeeldingen uit het Strategiedocument

Resultaat