Professioneel Gedrag in Geneeskunde-opleiding

Onderwijsinstituut Geneeskunde AMC, 2009

De moderne dokter moet van alle markten thuis zijn

Niet alleen de medische vaardigheid maakt van iemand een goede dokter, ook zijn manier van omgaan met patiënten of de juiste wetenschappelijke benadering van een ingewikkeld medisch vraagstuk dragen hieraan bij. 

Het idee dat een goede dokter méér is dan iemand die op medisch-technisch gebied bekwaam is, komt tot uitdrukking in het zogeheten CanMEDS-model. Dit model, dat begin jaren negentig ontwikkeld is in Canada, geeft naast de rol van medisch expert zes andere rollen weer waarin de dokter volwaardig moet kunnen functioneren. 

In een gestileerd bloembladmodel staan zes rollen op symmetrische wijze gerangschikt rondom de rol van medisch expert, waarmee wordt aangegeven dat de invulling van al die rollen tezamen iemand tot een goede dokter maakt. Eén van die zes rollen is de rol van ‘professional’.