Ethiek in organisaties

Wilt u de aandacht voor ethiek vergroten? Bent u op zoek naar een vorm die goed bij uw organisatie past? Samen met u verkennen wij kansrijke aangrijpingspunten. Onze benadering van ethiek: stilstaan bij de vraag wat in praktijk het goede is om te doen.

  • Stilstaan bij kern van het vak
  • Hand in hand met kwaliteitsverbetering
  • Vertrekpunt voor vernieuwing
Quickscan Begeleiding

Quickscan

Hoe leeft het onderwerp ethiek bij medewerkers? Waar ligt hún behoefte? De Quickscan Ethiekondersteuning brengt dit in kaart. 

Ethiek wordt vaak nog beleefd als iets abstracts, waar in praktijk weinig ruimte voor is. Tegelijkertijd missen veel professionals in zorg, welzijn en onderwijs de tijd om stil te staan bij wat wel ‘de kern van het vak’ wordt genoemd. Waarom wilde ik ook alweer in deze sector werken? Wat kan ik hierin betekenen? Het mooie is: juist waar individuele professionals het verschil kunnen maken zit hun drive om zich in praktijk met ethiek bezig te houden. Het gaat dan om de vraag: hoe kan ik in de gegeven situatie goed werk leveren? 

“Waarom wilde ik ook alweer in deze sector werken?”

De Quickscan Ethiekondersteuning richt zich op ethiek in deze brede zin van het woord: stilstaan bij wat in praktijk het goede is om te doen. Of betrokkenen daarvoor het label ethiek gebruiken of niet, is niet eens zo relevant. 

Alle behoeften aan ondersteuning rondom de vraag ‘wat is in deze situatie het goede om te doen?’ brengen we in kaart. Ook reeds lopende innovatieve projecten die kansrijke aangrijpingspunten bieden worden beschreven. Hiervoor spreken we met medewerkers uit alle lagen van de organisatie, vanuit een waarderende onderzoeksbenadering; we kijken vooral naar projecten die binnen de organisatie al goed lopen. 

“Kwaliteitsverbetering met ethiek als noemer”

De Quickscan dient zo als vertrekpunt voor een integrale ontwikkeling op gebied van ethiek en ethiekondersteuning in uw organisatie. Daarmee is het in feite een innovatieproject op gebied van kwaliteitsverbetering, met aandacht voor ethiek als overkoepelende noemer. 

Download onze flyer

Begeleiding

Na afronding van de Quickscan Ethiekondersteuning zijn we ook inzetbaar bij de verdere ontwikkeling van ethiekondersteuning in uw organisatie. Als kwartiermaker of tijdelijk projectleider kunnen we de implementatie een kickstart helpen geven. Inzet als begeleider bij moreel beraad, morele reflectie en intervisie is eveneens mogelijk.

Andere mogelijkheden zijn: