Het belang van een weloverwogen keuze

De Psycholoog, januari 2008

Bij prenataal onderzoek krijgen zwangere vrouwen per definitie te maken met moeilijke keuzes. Aan de counseling bij dit keuzeproces worden dan ook specifieke eisen gesteld. Voor het aanbieden van de juiste vorm van keuzebegeleiding is allereerst noodzakelijk helder te krijgen waarover de keuzes bij prenataal onderzoek precies gaan.

Autonomie in de context van prenataal onderzoek

Autonome keuzes bij prenataal onderzoek moeten we niet zien als statische keuzes; het besluitvormingstraject is veeleer te begrijpen als een dynamisch proces. Niet alleen zijn er op verschillende momenten in het traject verschillende soorten testen beschikbaar; ook de cliënten zelf veranderen tijdens dit traject. Een vrouw die zeven weken zwanger is en overweegt om de combinatietest te laten doen, is immers niet meer dezelfde wanneer zij dertien weken later over de twintigwekenecho moet beslissen. Het is daarom belangrijk dat in de begeleiding specifieke momenten voor reflectie worden ingebouwd.