Communicatie & Ethiek

4 artikelen

Communicatie & Ethiek

MIMES – A communication model for moral counseling

Het door Myra van Zwieten ontwikkelde MIMES-model werd geïntroduceerd op de Conference on Communication, Medicine and Ethics (COMET). Deelnemers aan de interactieve…

Communicatie & Ethiek

Het belang van een weloverwogen keuze

Bij prenataal onderzoek krijgen zwangere vrouwen per definitie te maken met moeilijke keuzes. Aan de counseling bij dit keuzeproces worden dan ook…

Communicatie & Ethiek

Morele kwesties agenderen zonder te moraliseren

De praktijk is vaak weerbarstiger dan het beleid doet voorkomen, en dat is niet anders bij prenatale screening en diagnostiek in Nederland….

Communicatie & Ethiek

Communicatie over ethische kwesties

De noodzaak om een morele kwestie in de arts-patiëntrelatie bespreekbaar te maken, ontstaat meestal wanneer patiënten een lastige beslissing moeten nemen. Gespreksmodel…