Communicatie over ethische kwesties

Hoofdstuk in Medische Psychologie, Bohn Stafleu Van Loghum, 2010

De noodzaak om een morele kwestie in de arts-patiëntrelatie bespreekbaar te maken, ontstaat meestal wanneer patiënten een lastige beslissing moeten nemen.

Gespreksmodel voor morele counseling: MIMES

Voor artsen die de morele besluitvorming van een patiënt moeten begeleiden, kan het helpen in het consult de verschillende doelen afzonderlijk te onderscheiden.

In trainingen aan de hand van het MIMES-gespreksmodel voor morele counseling wordt cursisten geleerd tijdens het consult steeds voor zichzelf te monitoren wat het doel van hun communicatie is. Ben je, als medisch expert, bijvoorbeeld vooral gericht op het uitleggen van complexe materie? Op die momenten is het logisch om zelf veel aan het woord te zijn. Gaat het daarentegen meer om de gevoelens en morele opvattingen van de cliënte die van invloed is op haar keuze? Op die momenten kun je als zorgverlener juist meer achterover leunen en de cliënte zoveel mogelijk zelf aan het woord laten.