Morele kwesties agenderen zonder te moraliseren

Tijdschrift voor Verloskunde, 2008-11, interview door Relinde van der Stouwe

De praktijk is vaak weerbarstiger dan het beleid doet voorkomen, en dat is niet anders bij prenatale screening en diagnostiek in Nederland. Cultuurpsycholoog Myra van Zwieten onderzoekt de praktijk van prenataal onderzoek. In dit gesprek geeft zij haar visie op de complexe praktijk van het structureel echoscopisch onderzoek en de weg naar een betere counseling.

Verschillende rollen

“Bij het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) spelen meerdere factoren die de counseling en de besluitvorming ingewikkeld maken. (…) Ik zie dat bij het voorlichten over het SEO de vrouw in verschillende rollen wordt aangesproken. In de eerste rol is zij de zwangere vrouw die verloskundige zorg nodig heeft tijdens haar zwangerschap, bevalling of direct daarna. (…) De tweede rol waarin de zwangere wordt aangesproken is die van een toekomstige ouder van een kind dat met eventuele aandoeningen geboren wordt. (…) De derde rol is een heel andere: de zwangere vrouw wordt aangesproken als burger, weliswaar zwanger, maar als het ware voorwaardelijk zwanger. Zij kan met informatie uit het SEO immers beslissen of dit een zwangerschap is die zij wil. Deze rollen maken het voor de vrouw heel ingewikkeld een keuze over de test te maken, maar ook voor de zorgverleners is het lastig om daar in de begeleiding mee om te gaan.”