Centrum Bijzondere Tandheelkunde Rijnmond

Bijzondere zorg door bijzondere professionals

Na een turbulente periode van bestuurswissel en verhuizing had de nieuwe bestuurder de organisatie van CBT naar een hoger plan weten te brengen. Wij hielpen deze kwaliteitsverbetering borgen.

 

 

Aanleiding

Uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek bleek dat er bezorgdheid was bij medewerkers over de gevolgen van de samenwerking met het Erasmus MC. Ook was er, mede vanuit de richtlijn voor goed bestuur, de wens beter zicht te krijgen op wat zich rondom die bezorgdheid op de werkvloer precies speelde. 

Begeleiding

We startten met een onderzoek naar de beleving van medewerkers over de rol en positie van CBT Rijnmond ten opzichte van het Erasmus MC. Hieruit vloeide een aantal aanbevelingen voort, waarvoor we diverse begeleidingsvormen op maat aanboden zoals:

Workshops Rolhelderheid
Reflecteren op rollen

Resultaat

Naar Belevingsmonitor