Rolhelderheid

Als professional functioneer je altijd vanuit een rol. Meestal zijn dat er meer, en wissel je gedurende de dag een aantal keer van rol. Maar wie vervult op welk moment nu precies wélke rol? Onze toolkit Rolhelderheid helpt daarbij stilstaan en erover in gesprek te gaan.

  • Eenvoudig model
  • Zelfde taal voor iedereen
  • Laagdrempelig en toegankelijk
  • Reflectie- en bespreektool ineen
De Quickscan De Toolkit

Wat is je rol?

In het kader van samenwerking, leiderschap of professionele ontwikkeling lijkt dit een logische vraag. Toch wordt die vraag in praktijk maar weinig gesteld. Waarom eigenlijk niet? Misschien omdat je met het stellen van die vraag al snel in de verdachte hoek zit? ‘Doe ik het niet goed dan?’ of ‘Wie ben jij om dat aan mij te vragen?!’ zie je de ander bij wijze van spreken al denken.

“Rollen liggen minder vast dan voorheen”

Los van formele momenten als jaargesprek e.d. staan we in praktijk maar weinig stil bij onze rol. En dat terwijl rollen minder vast liggen dan voorheen. Binnen een project heb je misschien een andere rol dan vanuit je reguliere functie. Sowieso werken we steeds vaker op flexibele basis. In losse projecten, in netwerkorganisaties of als zelfstandige. Dus is het handig van elkaar te weten in welke rol je functioneert.

Zelfde taal

In onze begeleiding merken wij hoeveel helderheid het geeft om in alle rust stil te staan bij de rol die iedereen vervult. Dat begint vaak bij het bepalen van de rol van dát moment, in dié situatie. Want vanuit je functie heb je vaak meerdere rollen, die gedurende de dag kunnen verschuiven. En de verantwoordelijkheden die je als professional hebt schuiven met die rollen mee.

“Gewoon gesprek over rollen”

Maar hoe doe je dat? Hoe denk je na over de rol(len) die je hebt? En hoe kun je daar soepel met anderen over praten? Het helpt als iedereen dezelfde taal spreekt. Dat maakt direct duidelijk dat het een onderwerp is waarover je gewoon met elkaar in gesprek kunt gaan. Zonder dat dit al te ingewikkeld of persoonlijk hoeft te worden.

Roldefinitie

“Drie verantwoordelijkheden van professionals”

Wij bieden een taal die het makkelijk maakt om na te denken over je rol en daarover het gesprek aan te gaan. Elke rol definiëren wij op eenzelfde manier, aan de hand van drie soorten verantwoordelijkheden die je als professional hebt. Verantwoordelijkheden op gebied van Zorg, op gebied van Samenwerking, en van Legitimering.

Kort gezegd:

Deze drie termen zijn ontleend aan het 3-Richtingenmodel, dat we mede voor dit doeleinde hebben ontwikkeld.

Lees meer

Rol in kaart

Stilstaan bij je rol kan goed aan de hand van een beeld. Dat helpt je immers nadenken. Daarnaast geeft een plaatje je iets concreets in handen bij een gesprek. Met een collega, leidinggevende of iemand uit je team. Het helpt als er een plaatje tussen je in ligt waar je naar kunt verwijzen.

Met de ‘Rol in kaart’ breng je letterlijk in kaart hoe jouw rol eruit ziet:

Na het invullen van alle vakken heb je je rol direct in beeld.

Benieuwd hoe de ‘Rol in Kaart’ voor jouzelf werkt? Print uit en vul in voor een rol naar keuze.

Download ‘Rol in Kaart’

Toolkit Rolhelderheid

Het gesprek over rollen brengen wij eenvoudig op gang. Aan de hand van verschillende soorten tools. In workshops, trainingen, (team)coaching en adviestrajecten. Per werkvorm doen we een greep uit onze Toolkit Rolhelderheid. Waar nodig passen we de tool aan.

Rollen op rij

Welke rollen vervul je in je bestaande functie? In deze tool zet je al je verschillende rollen per functie overzichtelijk op een rij. Ook te gebruiken voor de subrollen die je per rol hebt.
Te gebruiken bij: jaargesprek, intervisie en coaching.

Download reflectietool

Rolfacilitering

Wat is de invloed van je werkrelaties op jouw eigen functioneren? Welke relaties helpen je bij het behalen van je eigen doelen? Welke belemmeren je hierin? De Rolfacilitering maakt dit inzichtelijk.
Te gebruiken bij: jaargesprek, intervisie en (team)coaching.

Download reflectietool

Rollenverdeler

In een team vervullen professionals vaak verschillende rollen. Maar wie zorgt precies waarvoor? En aan wie wordt verantwoording afgelegd? De Rollenverdeler maakt zichtbaar hoe alle rollen in een team zich tot elkaar verhouden.
Te gebruiken bij: teamopbouw en teamcoaching.

Download reflectietool

Rollenwijzer

Wie is leidinggevende van wie? In een organogram zijn de leidinggevende rollen niet altijd opgesplitst per onderwerp van Zorg. Met de Rollenwijzer breng je exact in kaart hoe die lijnen per onderwerp van Zorg lopen.
Te gebruiken bij: teamontwikkeling en (team)coaching.

Download reflectietool

Rollenmonitor

Soms vervul je in een zelfde werksetting verschillende rollen. Wanneer zit je in welke rol? Daar wil je geen verwarring over. Niet voor jezelf, en niet voor anderen. De Rollenmonitor helpt je verschillende rollen in praktijk uit elkaar te houden.
Te gebruiken bij: intervisie, coaching, leiderschapsontwikkeling en communicatietraining.

Download reflectietool

Rollenbalans

Hoe beleef je al je verschillende rollen? Hoeveel tijd besteed je aan welke rol? Met hoeveel voldoening? Scoor vijf belevingsaspecten per rol en krijg hier een mooi overzichtsplaatje van.

Te gebruiken bij: jaargesprek, loopbaanplanning, intervisie en coaching.

Download reflectietool

Rolverhouding

Hoe verhoudt mijn rol zich tot die van jou? Werken we met elkaar in een relatie van Samenwerking? Of toch in de relatie Zorg-Legitimering? Vul de Rolverhouding in om misverstanden te voorkomen. Bijvoorbeeld voordat je elkaar feedback geeft.
Te gebruiken bij: teamcoaching, leiderschapsontwikkeling en communicatietraining.

Download reflectietool

Rollenplattegrond

Een aanvulling op het klassieke organogram. Wie zorgt voor wie? Wie legt aan wie verantwoording af? De Rollenplattegrond maakt dit voor alle medewerkers praktisch inzichtelijk.
Te gebruiken bij: reorganisatie, teamopbouw, teamcoaching en leiderschapsontwikkeling.
De Rollenplattegrond wordt op maat gemaakt.

Quickscan Rolbeleving

Overweegt u de toolkit Rolhelderheid ook in uw organisatie in te zetten, maar zou u graag weten hoe dat het meeste effect zou opleveren? Laat dan eerst een Quickscan Rolbeleving uitvoeren. Dit biedt inzicht in de wijze waarop medewerkers professionele rollen invullen en ervaren, en geeft handvatten voor verdere interventies.

Download flyer