Zelfreflectiemethode Intervisie

Intervisie kun je doen om verschillende redenen.

Een daarvan is beter willen begrijpen hoe je jezelf in je werk tot uitdrukking wilt brengen. Jezelf als professional leren kennen is een ander doel dan bijvoorbeeld het gezamenlijk zoeken naar een oplossing voor een probleem. Bij elk doel past een specifieke intervisiemethode. De hier beschreven methode is gericht op zelfreflectie en gaat uit van drie principes:

  1. De inbrenger houdt de regie
  2. De eigenheid van deelnemers wordt gekoesterd
  3. Zelfinzicht staat centraal.