André Kalden

André Kalden

  • Gedreven
  • Snel tot de kern doordringend
  • Out of the box aanpak

Technologie en maatschappij

Als onderzoeksjournalist en documentairemaker richtte ik me in het begin van mijn loopbaan op de invloed van technologie op ons handelen. De nieuwe ontwikkelingen binnen datacommunicatie in de eerste helft van de jaren negentig had ik daardoor vroeg in het vizier. Als hoofdredacteur van het eerste datacommunicatie-tijdschrift in Nederland zat ik op de eerste rij toen de online revolutie zich voltrok.

Internetgolf

Vanuit die positie werd ik midden jaren negentig gevraagd aan boord te komen bij de Amerikaanse online-dienst CompuServe. Daar zette ik onder meer de afdelingen MarComms Benelux en Content Development op. Als Benelux-directielid van de uit CompuServe voortgekomen joint venture AOL-Bertelsmann surfde ik vervolgens verder mee op de Internetgolf. Na een nieuwe overname besloot ik mijn werk over een andere boeg te gooien. Vlak voordat de internet-hype eind jaren negentig als een zeepbal uiteenspatte begon ik mijn eigen consultancy-bureau met internationale klanten als MasterCard Europe en de Universiteit van Bremen. 

André Kalden - 1995 -Hoofdredacteur Modem Magazine, het eerste tijdschrift over datacommunicatie in Nederland.
Hoofdredacteur Modem Magazine

André Kalden - 1997 - Director Online Development AOL-Bertelsmann Benelux.
Directielid AOL-Bertelsmann Benelux

Kennis en ervaring

Ervaring in (internationaal) management, online development en communicatie brachten me opdrachten binnen een zeer divers werkveld. Zo werkte ik op gebied van lijnmanagement, organisatieverandering, communicatie, procesverbetering en projectmanagement, al dan niet met een stevige ICT-component. Een combinatie van beleidsbepaling op hoger managementniveau en het hands on samenwerken met uitvoerende teams spreekt mij het meest aan.

Zingeving en vrijwilligerswerk

“Filosofische en praktische vraagstukken rondom zingeving lopen als een rode draad door mijn leven”

Zingeving, en de filosofische en praktische vraagstukken die daarmee samenhangen, lopen als een rode draad door mijn leven. Het boeddhisme is voor mij een grote inspiratiebron, naast interreligieuze dialoog. De laatste twee decennia heb ik mijn betaald werk regelmatig afgewisseld met verblijf in Azië. Spiritueel onderricht, beoefening, retraites en de ontmoetingen daar hebben mij sterk beïnvloed en gevormd.

Als vrijwilliger had ik het geluk me langdurig te mogen inzetten voor het verbeteren van de levensomstandigheden van een groep boeddhistische nonnen in Nepal. In Nederland ben ik sinds 2017 voorzitter van de in 1967 opgerichte stichting Vrienden van het Boeddhisme (VvB). Vanaf 2020 zet de VvB zich in voor het toegankelijk maken en houden van het oudst bekende onderricht van Boeddha; de Pali-canon.

André Kalden in gesprek met Z.H. Dalai Lama XIV
In gesprek met Z.H. Dalai Lama XIV over de Nederlandse vertaling van de Pali-Canon, 2018
André Kalden bij een interreligieuze viering in aanwezigheid van H.K.H. Prinses Beatrix, 2014
Interreligieuze viering in aanwezigheid van H.K.H. Prinses Beatrix, 2014

Coaching

Vanuit ons eigen bureau kan ik mijn uiteenlopende ervaringen en inzichten gericht inzetten. Het 3-Richtingenmodel is mede gebaseerd op inzichten uit het boeddhisme. Sinds 2018 richt ik me vanuit De Goede Werker voornamelijk op executive coaching.

Boeddhabeeld in Muktinath-Chumig Gyatsa, een interreligieus pelgrimsoord in Nepal dat diverse mensen bezochten in het kader van hun coachingstraject bij André Kalden.
Boeddha-beeld in Muktinath-Chumig Gyatsa, een interreligieus pelgrimsoord in Nepal
dat diverse mensen in het kader van hun coachingstraject bezochten