Portfolio

Al onze begeleiding is op maat gemaakt. In overleg met de opdrachtgever bepalen we de concrete inzet van onze workshops en tools. We verzorgen zowel korte interventies als langer lopende trajecten, en werken in settings van relatief kleine teams tot organisatiebreed. Onderstaand een aantal opdrachten die we recent uitvoerden.

Overige opdrachtgevers

Opdrachtgevers zijn ziekenhuizen, instellingen voor kort- en langdurende zorg, eerstelijnsvoorzieningen, onderwijs- en nascholingsinstituten en gemeenten. De afgelopen jaren werkten we onder meer voor:

Interesse?

Bent u benieuwd hoe De Goede Werker ook in uw organisatie verschil kan maken? Aanleiding om ons in te huren kan zijn:

  • Certificering
  • ICT-implementatie
  • Veiligheid & toezicht
  • Fusie & Reorganisatie
  • Organisatiecultuur & ethiek
  • Teamopbouw
  • Patiënttevredenheid
  • Werknemerstevredenheid

We zijn voorspelbaar in onze kosten en budgetteren scherp aan de hand van een vooraf vastgestelde eenmalige of periodieke flat fee. Tussentijdse evaluatie, aan de hand van afgesproken doelen, houdt ons werk transparant. Heeft u interesse? Bel of mail ons dan voor een oriënterende afspraak. We bespreken graag wat De Goede Werker in uw organisatie kan betekenen.